M0JA B1VŠA SE JUČ3R UD4LA I 0DMAH SAM SE JAVlO DA ČESTlTAM: A 0nda Mi Je Nap1sala N3što UŽ4SNO, DA LI DA K4ŽEM NJEN0M MUŽUU?

BlVŠA SA K0JOM SAM BIO U V3ZI 7 G0DINA JUČ3R SE UD4LA I 0DMAH SAM SE JAVI0 DA ČESTlTAM

A 0nda mi je n4pisala n3što UŽ4SNO, DA LI D4 K4ŽEM NJ3NOM MUŽuU?

udala1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *